Publikationen und Werke von Julius Genss

 • J.G.[Julius Genss](1918). “Pallase” kunstinäitus. Postimees,238,11.12.1918
 • Tut-ench-Amon ja XVIII dünastia kunst, Tartu : Odamees/C. Sarap, 1924 (Tartu : H. Laakmann), 32 lk. : ill., ill. kaas ; 31 cm.
 • Looming, J. GENSS: KONRAD MÄGI, 1925, Nr.7
 • Genss, J. Akadeemik  arhitekt  Aleksander  Poleštšuki  30 – aastase õpetlase – professori  juubel.  // Postimees  (1926)  24,  XI
 • Katalog der Bibliotheck [von] Julius Genss“, Th. 1-4, 1928–1930
 • J. Genss, Tükeldatud eraraamatukogud Eestis, Raamatukogu: raamatukogunduse ajakiri, 1923—1929, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu väljaanded, Tartu, Nr. 2, Märts 1929, 100-107.
 • V. Timmi kirjad / Julius Genss. – Tartu : [s.n.], 1930 (Tartu : Postimees), 13 lk. : ill. ; 31 cm.
 • Huvitav siluettide leid / Julius Genss. – Tartu : [s.n.], 1930. – 16, [1] lk. : ill. ; 20 cm.
 • Timm, Georg Wilhelm. Briefe Wilhelm Timm’s an seinen Vater aus den Jahren 1841-1846 / Wilhelm Timm ; eingeleitet und herausgegeben von Julius Genss. – Tartu : [s.n.], 1931. – XIV, 162 lk., 3 l. ill. : ill. ; 23 cm.
 • Eesti Rahva Muuseumi kunstiosakond : keraamika / Julius Genss. – Tartu : [s.n.], 1931. – 13 lk. koos kaanega, sellest 8 lk. fot. ; 25 cm.
 • Elevandiluu / Julius Genss. – Tartu : [s.n.], 1931. – 22 lk. koos kaanega : fot. ; 23 cm.
 • „Netsuke“, Tartu, 1931 (Tartu : Postimees), 16 lk. koos kaanega : fot. ; 24 cm
 • Netsuke : [jaapani pisiplastika reproduktsioone J. Gensi kunstikogust] / Julius Genss. – Tartu : [s.n.], 1931. – 16 lk. koos kaanega : fot. ; 24 cm.
 • „Заметки библиофила“, Tallinn, Postimees, 1932.
 • J. Genss. Alfred Waga: Eesti kunsti ajalugu. Esimene osa. Eesti Kirjanduse Seltsi Kirjastus Tartus – Olion 1933, nr. 1 lk. 41.
 • Nõukogude Vene kunstinäitus. Postimees, 02.05.1934, nr. 118, lk. 4.
  1. mail avati kunstiühing “Pallase” ruumides Vene Nõukogude Vabariigi graafika näitus. Näituse tutvustus, pikemalt Pavlovi, Favorski, Pissarevi jt. töödest
 • Pallas, Kunstiühing. Kunstiühing Pallas : 1918-1933 / [kaas ja initsiaalid: H. Mugasto]. – Tartus : Noor-Eesti, 1934. – 78, [2] lk., 2 l. ill. : ill., ill. kaas ; 23 cm. – (Kunstiühing “Pallase” väljaanne ; nr. 1).
 • „Биография У.Г.Иваск“ Еврейская периодическая печать в России, Таллинн, 1935.
 • Удо Иваск. Еврейская периодическая печать в России : Материалы для истории еврейской журналистики. Вып. 1. Издания на русском языке / У. Г. Иваск ; издание и вступительная статья Ю. Б. Генса, Таллинн : Ю. Б. Генс, 1935 (Таллинн : В. Бейлинсон), 104, [2] lk., [3] l. tabel. : ill. ; 23 cm.
 • Удо Иваск. Еврейская периодическая печать в России : Материалы для истории еврейской журналистики : Society of Friends of the Jiddish Scientific Institute, Estonia. Вып. 1. Издания на русском языке / У. Г. Иваск ; издание и вступительная статья Ю. Б. Генса, Таллинн : Ю. Б. Генс, 1935 (Таллинн : В. Бейлинсон), XV, 104, [2] lk., [3] l. tabel. ; 23 cm
 • Ed. Viiraldi ex-libriseid / Julius Genss. – Tallinn : [Julius Genss], 1935. – [11] lk., 5 l. ill. ; 16 cm.
 • Kunstipärase exlibrise näituse kataloog : Tallinn 1935 / [koostanud J. Genss ; kaas ja vinjetid: U. Ivask]. – Tallinn : [s.n.], 1935. – 30 lk., 24 lk. ill. : ill., ill. kaas ; 21 cm.
 • Eesti kunstiajaloo materjale. Lõpetatud 31. detsembril 1935 / Esimene osa, Kunstnikkude leksikon : Julius Genss, Tallinn, 1936, XIX, 809 l. : ill. ; 23 cm
 • Eesti kunstnike originaalgraafika albumid : bibliograafiline kirjeldus / Julius Genss ; [initsiaalid: G. Reindorf]. – Tallinnas : [s.n.], 1937. – 21, [1] lk. : ill. ; 21 cm.
 • Eesti kunstiajaloo materjale. Kunsti-näituste nimekiri / Teine osa : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n.], 1936, ill.
 • Eduard Wiiralt loob gravüüri / [eessõna: J. Genss]. – [Tallinn : s.n.], 1937. – 1 ümbris (7 eraldi l. ill., 2 lk. teksti) ; 22 cm.
 • Hebro-asimilatsye, Undzer vort, Tartu, 1937, May.
 • Tlingiti ja haida kunsti Eesti muuseumides / Julius Genss, [Tartu : s.n.], 1937 (Tartu : K. Mattiesen), Lk. 111-117, 2 l. fot. ; 23 cm.
 • Tlingiti ja haida kunsti Eesti muuseumides, Julius Genss. Tartu: Õpetatud Eesti Selts 1838, 1938. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused / Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft / Commentationes Litterarum Societatis Esthonicae, 1838—1938 Liber saecularis, – Lk. 111-117, 2 l. fot. ; 23 cm.
 • Juudi graafika : Tartu – Tallinn, aprill – mai 1938. a. : [näituse kataloog / EV Juudi Vähemusrahvuse kultuur-valitsus ; Jul. Genss]. – [Tallinn] : Julius Genss, 1938. – [24] lk., [12] lk. ill. : ill. kaas ; 17 cm.
 • יידישע גראפיק ,יידישער קולטור־פארוואלטונג אין עסטי, Tallinn, 1938.
 • Ausstellung Katalog „Juudi graafika: Tartu – Tallinn, aprill – mai 1938. a.“, Tallinn : Libris, 1938.
 • Kunstiühing Pallas 1918-1938, Kunstiühing Pallase väljaanne nr. 2 (Art Society Pallas 1918-1938, Art Society Pallas Edition No. 2), Album, Eduard Ahas,  Julius Genss, Nikolai Kummits, Arnold Matteus, Juhan Nõmmik, Kristjan Raud / Arkadio Laigo cover design, Estonian Modern Art, Noor-Eesti Kirjastus Tartus, 1938
 • Mit Anne Krebsbach und Edit Käärik, Katalog zu Ausstellung „Idamaa kunst ja vaibad“ : Kunstihoones 29. okt. – 4. nov. 1938, Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus, Tallinn, 1938.
 • Kunsti album / EKKKÜ ; [kaas: P. Luhtein]. – Tallinn : EKKKÜ, 1934-1938. – ill., ill. kaas ; 27 cm. – 1 kord aastas.
 • Näitus “Idamaa kunst ja vaibad” : Kunstihoones 29. okt. – 4. nov. [1938 : kataloog / koostanud Julius Genss, Anne Krebsbach ja Edit Käärik]. – [Tallinn : Tallinna Kristlike Noorte Naisühing], 1938. – 40 lk. : fot., ill. kaas ; 21 cm.
 • Pallas, Kunstiühing. Kunstiühing Pallas : 1918-1938 / [toimetanud E. Ahas ; kaas: A. Laigo ; fotod: E. Selleke]. – Tartu : Noor-Eesti, 1938. – 37, [4], XXXI lk. : ill., ill. kaas ; 27 cm. – (Kunstiühingu Pallase väljaanne ; 2).
 • Julius Genssi Raamatukogu Kataloog: יולי גענס ביבליאטעק. I טייל ביכער וועגן ביכער יודאיקא, Bd. 1, Tallinn, Libris, 1939.
 • Каталог библиотеки и собрания Юлия Генса. Ч. 1. Библиография ; Книговедение ; Справочники. – Таллинн, 1939. – [18], 160 lk., 10 l. ill. : ill. ; 26 cm.
 • Julius Genssi raamatukogu kataloog. I osa, Bibliograafia, raamatuteadus, teatmeteosed = The Julius Genss Library of Art. I. Book about books / [koostaja ja eessõna: J. Genss]. – Tallinn : [Julius Genss], 1939. – 160 lk., 9 l. ill. ; 26 cm.
 • Julius Genssi raamatukogu kataloog. I osa, Estika, raamatuasjandus, bibliograafia, raamatukoguteadus / [koostaja J. Genss]. – Tallinn : [Julius Genss], 1939. – 14, [1] lk., 2 l. fot. ; 26 cm.
 • Julius Genssi raamatukogu kataloog. I osa, Kirjandus eksliibriste kohta / [koostaja J. Genss]. – Tallinn : [Julius Genss], 1939. – 15, [1] lk. : ill. ; 26 cm.
 • „Eksliibriseid aastaist 1936–1939“ RaKü 6. rakenduskunsti näitus : Tallinn, Kunstihoones, 15.-27.IV 1939.
 • Otto Friedrich Theodor Moelleri elust ja loomingust / Jul. Genss. – Tallinn : [s.n.], 1939. – 16 lk., 8 l. ill., värviline frontispiss ; 25 cm .
 • Rakenduskunsti Ühing. Näitus (6 : 1939 : Tallinn). Eksliibriseid aastaist 1936-1939 : Rakü 6. rakenduskunsti näitus : Tallinn, Kunstihoones, 15. – 27. IV 1939 / [eessõna: J. Genss]. – [Tallinn : Rakü], 1939. – 13, [1] lk., 2 l. ill. : ill. ; 16 cm.
 • Solem Aleichem, 1859-1916 : Autobiograafilisi märkmeid, Tallinn : Julius Genss, 1939, 13 p.
 • Üleliidulise põllumajandusnäituse arhitektuur / Julius Genss. – Tallinn : Sõprus, 1940. – 15, [1] lk. : fot. ; 26 cm.
 • Karl Timoleon Neff / Julius Genss. – [Tallinn : s.n.], 1940. – 16 lk., [9] l. ill. ; 25 cm.
 • „Ilja Repin“ (1844–1930)”. Ajakiri Viisnurk, Oktoober 1940.
 • Julius Genss. Üleliidulise põllumajandusnäituse arhitektuur, Viisnurk, 1940, nr 1, lk 1–16.
 • Leningradi ja Moskva kunstnike värvilise graafika näitus : Tallinn – Tartu : [kataloog] / EN Kunstnike Org.-toimkond. – Tallinn ; Tartu : [EN Kunstnike Org.-toimkond], 1941. – [12] lk. : ill. ; 23 cm.
 • Gruusia kunstist ja kunstnikest, GENS, J., Ajakiri Viisnurk, 1941, I, 59-64
 • Fragmente Azerbaidžani kultuurist, GENS, J., Ajakiri Viisnurk, 1941, I, 331-335
 • Punaarmee kujutavas kunstis, GENS, J., Ajakiri Viisnurk, 1941, I, 169-171
 • Fragmente Armeenia kunstist ja kultuurist, GENS, J., Ajakiri Viisnurk, 1941, I, 274-278
 • „Lermontovi teoste illustreeritud väljaandeist“,  Ajakiri Viisnurk, Mai/Juni, 1941.
 • Udo Ivask ja tema tegevus raamatumärkide harrastajana / Julius Genss ; [illustratsioonid: U. Ivask], Tallinn : [s.n.], 1941 (Tallinn : Riigi Trükitööstuskool), 14, [3] lk., 3 l. ill. : ill. ; 22 cm
 • Изобразительное искусство современного Узбекистана : библиографический указатель, Ташкент : [б. и.], 1944, 79, 32 l. ; 30 cm
 • Материалы к истории изобразительных искусств и народного творчества Советского Узбекистана : [в двух томах] / Ю. Б. Генс, Ташкент : [б. и.], 1944, 2 kd. ([9], 211; 105 l.) ; 29 cm
 • Художники Советского Узбекистана и их объединения за 25 лет : хроника творческой и организационной жизни за 1918 – 1943 гг. / Ю. Б. Генс, Ташкент : [б. и.], 1944, 79, 32 l. ; 30 cm
 • Eesti tööline : [album] / E. Einmann, A. Hoidre, E. Okas, R. Sagrits ; toimetanud J. Genss ; Eesti NSV Kunstifond, Tallinn : Eesti NSV Kunstifond, 1945, 1 mapp (20 gravüüri) ; cm
 • Eesti rahva elu-olu : 20 graafilist lehte / teostanud Adamson-Eric, Boris Lukats, Henrik Vitsur ; toimetanud Jul. Genss, Tallinn : Eesti NSV Kunstifond, 1945 (Tallinnas : Kommunist), 20 lahtist l. mapis : ill. ; 36 cm.
 • Mit L. Medvedeva: „Nõukogude maal ja graafika näituse juht“, Tallinn, 1945.
 • Adamson-Eric, pseud. Eesti rahva elu-olu : 20 graafilist lehte / teostanud Adamson-Eric, Boris Lukats, Henrik Vitsur ; toimetanud Jul. Genss. – Tallinn : Eesti NSV Kunstifond, 1945. – 20 lahtist l. mapis : ill. ; 36 cm.
 • Nõukogude maal ja graafika : näitusejuht / Punalipulise Balti Mere Laevastiku Poliitosakond, Kunstinäituste ja Väljapanekute Direktsioon ; [koostanud L. Medvedjeva, J. Genss]. – Tallinn : Punalipulise Balti Mere Laevastiku Poliitosakond, 1945. – 48 lk., 7. l. ill. : ill. ; 17 cm.
 • Julius Genss, Jaan Koort, Õhtuleht, 14 oktoober 1945.
 • Genss, J. Näitus “XIX sajandi Kunst” Riiklikus Kunstimuuseumis // Sirp ja Vasar. 1946. 23. nov.
 • Eesti kunsti materjale. / 1. osa, [1. kd], biograafilisi ja bibliograafilisi materjale : autorid, kunstnikud, arhitektid ja tarbekunstnikud : A – L / koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1947, XXVII, 363 l. ; 30 cm.
 • Eesti kunsti materjale. / 1. osa, [2. kd], biograafilisi ja bibliograafilisi materjale : autorid, kunstnikud, arhitektid ja tarbekunstnikud : M – Ü / koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1947, L. 362-758, XXVIII-XLII l. ; 30 cm.
 • Eesti kunsti materjale. / 2. osa, 1. [kd.], linnad ja alevid ning nende vaatamisväärsused / koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1947, [10], 394 l. ; 30 cm.
 • Eesti kunsti materjale. / 2. osa, 2. [kd.], kujutav-, tarbekunst ja arhitektuur, muuseumid, organisatsioonid, kunstikoolid / koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1947, [3], 5, 429 l. ; 30 cm.
 • Eesti kunsti materjale. A – G / 3. osa, 1. [kd.], Kunstnike leksikon : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1947, 447 l. eraldi pag. : ill. ; 30 cm.
 • Eesti kunsti materjale. H – K / 3. osa, 2. [kd.], Kunstnike leksikon : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1947, 15, 404-994 l. ; 30 cm.
 • Leningradi kunstniku A.V. Kaplun’i tööde näitus Tallinna Kunstihoones, oktoober 1947 / vastutav toimetaja Julius Genss, [Tallinn : Tallinna Kunstihoone], 1947, [4] lk. : ill.
 • Старый Таллинн и его достопримечательности / Юлий Генс ; [обложка: П. Лухтейн] ; Эстонское республиканкое отделение Художественного фонда СССР. – Таллинн : Художественный Фонд СССР, 1947. – 64, [5] lk., 4 l. ill. ; 22 cm.
 • Eesti kunsti materjale bibliograafilisi materjale, 16 Bände, Tallinn, 1935–1948:
  • Eesti kunsti materjale. kunstinäitused / 2. osa, 3. [kd.] : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1948, [2], 25, 324 l. ; 30 cm.
  • Eesti kunsti materjale. L – M / 3. osa, [3. kd.], Kunstnike leksikon : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1948, 10, 454 l. ; 30 cm.
  • Eesti kunsti materjale. N – R / 3. osa, [4. kd.], Kunstnike leksikon : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1948, 11, 474 l. ; 30 cm.
  • Eesti kunsti materjale. S – U / 3. osa, [5. kd.], Kunstnike leksikon : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1948, 12, 420 l. ; 30 cm.
  • Eesti kunsti materjale. V – Ü / 3. osa, [6. kd.], Kunstnike leksikon : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1948, [3], 6, 243 l. ; 30 cm.
  • Eesti kunsti materjale. H-J / 3.osa, Kunstnike leksikon : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n.], 1948, 15, 404-669 l.: ill.
  • Eesti kunsti materjale. K / 3.osa, Kunstnike leksikon : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n.], 1948, 670-994 l.: ill.
  • Eesti kunsti materjale. N-P / 3.osa, Kunstnike leksikon : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n.], 1948, 11, 272 lk.: ill.
  • Eesti kunsti materjale. R / 3.osa, Kunstnike leksikon : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n.], 1948, 273-474 lk.: ill.
 • Vana Tallinn ajaloolistes mälestusmärkides / koostanud Julius Genss. – Tallinn : Ilukirjandus ja Kunst, 1948. – 76 lk. : ill. ; 22 cm.
 • Kunstnik Roman Nymani teoste näitus : [kataloog] / Eesti Nõukogude Kunstnike Liit, Riiklik Kunstimuuseum, NSVL Kunstifondi Eesti Vabariiklik Osakond ; [eessõna: J. Genss ; kaas: R. Nyman]. – Tallinn : [Riiklik Kunstimuuseum], 1948. – [23] lk., 15 l. ill.
 • Vene realistlik maalikool “Peredvižnikud” / Julius Genss. – Tallinn : NSV Liidu Kunstifondi Eesti Vabariiklik Osakond, 1949 Kommunist : Tallinna Riiklik Tarbekunsti Instituut). – 94 lk. : ill. ; 28 cm.
 • Eesti kunsti materjale. lisa materjale kuni 1946. a. / [1. lisakd.] : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1950, 15, [5] l. ; 30 cm.
 • Eesti kunsti materjale. lisa materjale 1946. – 21. VII 1950. a. 1.-2. osa [juurde] / [2. lisakd.] : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1950, 279 l. eraldi pag. ; 30 cm.
 • Eesti kunsti materjale. lisa materjale kuni 20. VII 1950. a. [Kunstnike leksikon 3. osa juurde] / [3. lisakd.] : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1950, 7, 313 l. ; 30 cm.
 • Eesti kunsti materjale. Eesti tegelaste portreid kujutavas kunstis / [4. osa], 12. [kd.] : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1950, 178 l. eraldi pag. ; 30 cm.
 • Eesti kunsti materjale. Eesti tegelaste portreid kujutavas kunstis / 14. kd. : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n.], 1950, 182 l.
 • Eesti kunsti materjale. Eesti tegelaste portreid kujutavas kunstis / XV : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n.], 1950, [16], 225 lk.: ill.
 • „Заметки библиофила“ часть 2, Tallinn, лето 1953 – 1956
 • Eesti NSV raamatugraafika näituse kataloog : 18. sept. kuni 16. okt. 1954. a. / Eesti Nõukogude Kunstnike Liit, Eesti Riiklik Kirjastus, Eesti NSV Kultuuriministeeriumi Kunstide Peavalitsus ; eessõna: L. Genss ; kaas: R. Kaljo]. – Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1954. – 71 lk. : ill. ; 20 cm.
 • Алфавитный указатель писателей, драматургов, поэтов, литературоведов, критиков, переводчиков с библиографическим указателем их трудов за первое десятилетие советской власти в Эстонской ССР : 1940 – 21/VII 1950. [Том I, A - Laugaste] / составил Ю. Генс, Таллин : [б.и.], 1954, 279 l. ; 29 cm

Literatur

 • Осоргин М. „Библиофильская новинка“, „Последние новости“ (Париж), 1939, 1 июня;
 • F. Puksoo „Raamat ja tema sõbrad“. Tallinn, 1973.
 • Предисловие к публикации «Заметок библиофила», Ласунский О.Г,:
  - Альманах библиофила, Выпуск третий, М: Книга, 1976
  - Исследования и материалы, М: Книга, 1990.
 • „Eesti kunsti sidemed XX saj. algupoolelt“. Tallinn, 1978.
 • Сб.60; Ласунский О.Г. «Второе «я» Ю.Генса», Книга: Исследования и материалы. 1990.
 • Евреи в культуре Русского Зарубежья, Сост. М.Пархомовский. Иерусалим, 1993. Вып. 2
 • Инна Генс-Катанян. Дома и миражи. Нижний Новгород, изд-во ДЕКОМ, 2005, ISBN 5-89533-147-5.
 • „Kodud ja kujutelmad“, von Inna Gens, Tartu, Atlex, 2007, ISBN 978-9949-441-04-4.
 • Lepik Hanno: Julius Genss ja ekslibristika. Tallinn, 2009.
 • Verena Dohrn, Baltische Reise, F-M: S. Fischer Verlag, 1994. ISBN 3-10-015313-8.
 • Leo Gens: J. Genss – Investigator and Propagator of Jewish art. Jerusalem, 1994.
 • Mikhail Parkhomovsky: Russian-Jewish Diaspora (Historical Essays). Jerusalem, 2012, ISBN 978-965-90252-1-3.
 • Eerik Teder: “Julius Genss and bibliophiilia. Raamat on… II, Tallinn 2002 (in Estnisch)
 • Подкопаева И.В., Юлий Борисович Генс (1887-1957): судьба библиофила и его библиотеки, Опыт работы зональной научной библиотеки Воронежского университета, Воронеж, 2011. – 75 с.
 • Jutta Fleckenstein: Von ganz weit weg – Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, Hentrich und Hentrich Verlag Berlin, 2012, ISBN 978-3-942271-71-4.

Web Links:

http://yleksikon.blogspot.de/2015/09/julius-gens-genss.html

 

 

E-mail: info@restaurator-muenchen.com Restaurator in München©1999 Telefon: +49 176 3101 6663