Julius Genss

Publikationen und Werke von Julius Genss

 • J.G.[Julius Genss](1918). “Pallase” kunstinäitus. Postimees,238,11.12.1918
 • Tut-ench-Amon ja XVIII dünastia kunst, Tartu : Odamees/C. Sarap, 1924 (Tartu : H. Laakmann), 32 lk. : ill., ill. kaas ; 31 cm.
 • Looming, J. GENSS: KONRAD MÄGI, 1925, Nr.7
 • Genss, J. Akadeemik  arhitekt  Aleksander  Poleštšuki  30 – aastase õpetlase – professori  juubel.  // Postimees  (1926)  24,  XI
 • Katalog der Bibliotheck [von] Julius Genss“, Th. 1-4, 1928–1930
 • J. Genss, Tükeldatud eraraamatukogud Eestis, Raamatukogu: raamatukogunduse ajakiri, 1923—1929, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu väljaanded, Tartu, Nr. 2, Märts 1929, 100-107.
 • V. Timmi kirjad / Julius Genss. – Tartu : [s.n.], 1930 (Tartu : Postimees), 13 lk. : ill. ; 31 cm.
 • Huvitav siluettide leid / Julius Genss. – Tartu : [s.n.], 1930. – 16, [1] lk. : ill. ; 20 cm.
 • Timm, Georg Wilhelm. Briefe Wilhelm Timm’s an seinen Vater aus den Jahren 1841-1846 / Wilhelm Timm ; eingeleitet und herausgegeben von Julius Genss. – Tartu : [s.n.], 1931. – XIV, 162 lk., 3 l. ill. : ill. ; 23 cm.
 • Eesti Rahva Muuseumi kunstiosakond : keraamika / Julius Genss. – Tartu : [s.n.], 1931. – 13 lk. koos kaanega, sellest 8 lk. fot. ; 25 cm.
 • Elevandiluu / Julius Genss. – Tartu : [s.n.], 1931. – 22 lk. koos kaanega : fot. ; 23 cm.
 • „Netsuke“, Tartu, 1931 (Tartu : Postimees), 16 lk. koos kaanega : fot. ; 24 cm
 • Netsuke : [jaapani pisiplastika reproduktsioone J. Gensi kunstikogust] / Julius Genss. – Tartu : [s.n.], 1931. – 16 lk. koos kaanega : fot. ; 24 cm.
 • „Заметки библиофила“, Tallinn, Postimees, 1932.
 • J. Genss. Alfred Waga: Eesti kunsti ajalugu. Esimene osa. Eesti Kirjanduse Seltsi Kirjastus Tartus – Olion 1933, nr. 1 lk. 41.
 • Nõukogude Vene kunstinäitus. Postimees, 02.05.1934, nr. 118, lk. 4.
  1. mail avati kunstiühing “Pallase” ruumides Vene Nõukogude Vabariigi graafika näitus. Näituse tutvustus, pikemalt Pavlovi, Favorski, Pissarevi jt. töödest
 • Pallas, Kunstiühing. Kunstiühing Pallas : 1918-1933 / [kaas ja initsiaalid: H. Mugasto]. – Tartus : Noor-Eesti, 1934. – 78, [2] lk., 2 l. ill. : ill., ill. kaas ; 23 cm. – (Kunstiühing “Pallase” väljaanne ; nr. 1).
 • „Биография У.Г.Иваск“ Еврейская периодическая печать в России, Таллинн, 1935.
 • Удо Иваск. Еврейская периодическая печать в России : Материалы для истории еврейской журналистики. Вып. 1. Издания на русском языке / У. Г. Иваск ; издание и вступительная статья Ю. Б. Генса, Таллинн : Ю. Б. Генс, 1935 (Таллинн : В. Бейлинсон), 104, [2] lk., [3] l. tabel. : ill. ; 23 cm.
 • Удо Иваск. Еврейская периодическая печать в России : Материалы для истории еврейской журналистики : Society of Friends of the Jiddish Scientific Institute, Estonia. Вып. 1. Издания на русском языке / У. Г. Иваск ; издание и вступительная статья Ю. Б. Генса, Таллинн : Ю. Б. Генс, 1935 (Таллинн : В. Бейлинсон), XV, 104, [2] lk., [3] l. tabel. ; 23 cm
 • Ed. Viiraldi ex-libriseid / Julius Genss. – Tallinn : [Julius Genss], 1935. – [11] lk., 5 l. ill. ; 16 cm.
 • Kunstipärase exlibrise näituse kataloog : Tallinn 1935 / [koostanud J. Genss ; kaas ja vinjetid: U. Ivask]. – Tallinn : [s.n.], 1935. – 30 lk., 24 lk. ill. : ill., ill. kaas ; 21 cm.
 • Eesti kunstiajaloo materjale. Lõpetatud 31. detsembril 1935 / Esimene osa, Kunstnikkude leksikon : Julius Genss, Tallinn, 1936, XIX, 809 l. : ill. ; 23 cm
 • Eesti kunstnike originaalgraafika albumid : bibliograafiline kirjeldus / Julius Genss ; [initsiaalid: G. Reindorf]. – Tallinnas : [s.n.], 1937. – 21, [1] lk. : ill. ; 21 cm.
 • Eesti kunstiajaloo materjale. Kunsti-näituste nimekiri / Teine osa : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n.], 1936, ill.
 • Eduard Wiiralt loob gravüüri / [eessõna: J. Genss]. – [Tallinn : s.n.], 1937. – 1 ümbris (7 eraldi l. ill., 2 lk. teksti) ; 22 cm.
 • Hebro-asimilatsye, Undzer vort, Tartu, 1937, May.
 • Tlingiti ja haida kunsti Eesti muuseumides / Julius Genss, [Tartu : s.n.], 1937 (Tartu : K. Mattiesen), Lk. 111-117, 2 l. fot. ; 23 cm.
 • Tlingiti ja haida kunsti Eesti muuseumides, Julius Genss. Tartu: Õpetatud Eesti Selts 1838, 1938. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused / Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft / Commentationes Litterarum Societatis Esthonicae, 1838—1938 Liber saecularis, – Lk. 111-117, 2 l. fot. ; 23 cm.
 • Juudi graafika : Tartu – Tallinn, aprill – mai 1938. a. : [näituse kataloog / EV Juudi Vähemusrahvuse kultuur-valitsus ; Jul. Genss]. – [Tallinn] : Julius Genss, 1938. – [24] lk., [12] lk. ill. : ill. kaas ; 17 cm.
 • יידישע גראפיק ,יידישער קולטור־פארוואלטונג אין עסטי, Tallinn, 1938.
 • Ausstellung Katalog „Juudi graafika: Tartu – Tallinn, aprill – mai 1938. a.“, Tallinn : Libris, 1938.
 • Kunstiühing Pallas 1918-1938, Kunstiühing Pallase väljaanne nr. 2 (Art Society Pallas 1918-1938, Art Society Pallas Edition No. 2), Album, Eduard Ahas,  Julius Genss, Nikolai Kummits, Arnold Matteus, Juhan Nõmmik, Kristjan Raud / Arkadio Laigo cover design, Estonian Modern Art, Noor-Eesti Kirjastus Tartus, 1938
 • Mit Anne Krebsbach und Edit Käärik, Katalog zu Ausstellung „Idamaa kunst ja vaibad“ : Kunstihoones 29. okt. – 4. nov. 1938, Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus, Tallinn, 1938.
 • Kunsti album / EKKKÜ ; [kaas: P. Luhtein]. – Tallinn : EKKKÜ, 1934-1938. – ill., ill. kaas ; 27 cm. – 1 kord aastas.
 • Näitus “Idamaa kunst ja vaibad” : Kunstihoones 29. okt. – 4. nov. [1938 : kataloog / koostanud Julius Genss, Anne Krebsbach ja Edit Käärik]. – [Tallinn : Tallinna Kristlike Noorte Naisühing], 1938. – 40 lk. : fot., ill. kaas ; 21 cm.
 • Pallas, Kunstiühing. Kunstiühing Pallas : 1918-1938 / [toimetanud E. Ahas ; kaas: A. Laigo ; fotod: E. Selleke]. – Tartu : Noor-Eesti, 1938. – 37, [4], XXXI lk. : ill., ill. kaas ; 27 cm. – (Kunstiühingu Pallase väljaanne ; 2).
 • Julius Genssi Raamatukogu Kataloog: יולי גענס ביבליאטעק. I טייל ביכער וועגן ביכער יודאיקא, Bd. 1, Tallinn, Libris, 1939.
 • Каталог библиотеки и собрания Юлия Генса. Ч. 1. Библиография ; Книговедение ; Справочники. – Таллинн, 1939. – [18], 160 lk., 10 l. ill. : ill. ; 26 cm.
 • Julius Genssi raamatukogu kataloog. I osa, Bibliograafia, raamatuteadus, teatmeteosed = The Julius Genss Library of Art. I. Book about books / [koostaja ja eessõna: J. Genss]. – Tallinn : [Julius Genss], 1939. – 160 lk., 9 l. ill. ; 26 cm.
 • Julius Genssi raamatukogu kataloog. I osa, Estika, raamatuasjandus, bibliograafia, raamatukoguteadus / [koostaja J. Genss]. – Tallinn : [Julius Genss], 1939. – 14, [1] lk., 2 l. fot. ; 26 cm.
 • Julius Genssi raamatukogu kataloog. I osa, Kirjandus eksliibriste kohta / [koostaja J. Genss]. – Tallinn : [Julius Genss], 1939. – 15, [1] lk. : ill. ; 26 cm.
 • „Eksliibriseid aastaist 1936–1939“ RaKü 6. rakenduskunsti näitus : Tallinn, Kunstihoones, 15.-27.IV 1939.
 • Otto Friedrich Theodor Moelleri elust ja loomingust / Jul. Genss. – Tallinn : [s.n.], 1939. – 16 lk., 8 l. ill., värviline frontispiss ; 25 cm .
 • Rakenduskunsti Ühing. Näitus (6 : 1939 : Tallinn). Eksliibriseid aastaist 1936-1939 : Rakü 6. rakenduskunsti näitus : Tallinn, Kunstihoones, 15. – 27. IV 1939 / [eessõna: J. Genss]. – [Tallinn : Rakü], 1939. – 13, [1] lk., 2 l. ill. : ill. ; 16 cm.
 • Solem Aleichem, 1859-1916 : Autobiograafilisi märkmeid, Tallinn : Julius Genss, 1939, 13 p.
 • Üleliidulise põllumajandusnäituse arhitektuur / Julius Genss. – Tallinn : Sõprus, 1940. – 15, [1] lk. : fot. ; 26 cm.
 • Karl Timoleon Neff / Julius Genss. – [Tallinn : s.n.], 1940. – 16 lk., [9] l. ill. ; 25 cm.
 • „Ilja Repin“ (1844–1930)”. Ajakiri Viisnurk, Oktoober 1940.
 • Julius Genss. Üleliidulise põllumajandusnäituse arhitektuur, Viisnurk, 1940, nr 1, lk 1–16.
 • Leningradi ja Moskva kunstnike värvilise graafika näitus : Tallinn – Tartu : [kataloog] / EN Kunstnike Org.-toimkond. – Tallinn ; Tartu : [EN Kunstnike Org.-toimkond], 1941. – [12] lk. : ill. ; 23 cm.
 • Gruusia kunstist ja kunstnikest, GENS, J., Ajakiri Viisnurk, 1941, I, 59-64
 • Fragmente Azerbaidžani kultuurist, GENS, J., Ajakiri Viisnurk, 1941, I, 331-335
 • Punaarmee kujutavas kunstis, GENS, J., Ajakiri Viisnurk, 1941, I, 169-171
 • Fragmente Armeenia kunstist ja kultuurist, GENS, J., Ajakiri Viisnurk, 1941, I, 274-278
 • „Lermontovi teoste illustreeritud väljaandeist“,  Ajakiri Viisnurk, Mai/Juni, 1941.
 • Udo Ivask ja tema tegevus raamatumärkide harrastajana / Julius Genss ; [illustratsioonid: U. Ivask], Tallinn : [s.n.], 1941 (Tallinn : Riigi Trükitööstuskool), 14, [3] lk., 3 l. ill. : ill. ; 22 cm
 • Изобразительное искусство современного Узбекистана : библиографический указатель, Ташкент : [б. и.], 1944, 79, 32 l. ; 30 cm
 • Материалы к истории изобразительных искусств и народного творчества Советского Узбекистана : [в двух томах] / Ю. Б. Генс, Ташкент : [б. и.], 1944, 2 kd. ([9], 211; 105 l.) ; 29 cm
 • Художники Советского Узбекистана и их объединения за 25 лет : хроника творческой и организационной жизни за 1918 – 1943 гг. / Ю. Б. Генс, Ташкент : [б. и.], 1944, 79, 32 l. ; 30 cm
 • Eesti tööline : [album] / E. Einmann, A. Hoidre, E. Okas, R. Sagrits ; toimetanud J. Genss ; Eesti NSV Kunstifond, Tallinn : Eesti NSV Kunstifond, 1945, 1 mapp (20 gravüüri) ; cm
 • Eesti rahva elu-olu : 20 graafilist lehte / teostanud Adamson-Eric, Boris Lukats, Henrik Vitsur ; toimetanud Jul. Genss, Tallinn : Eesti NSV Kunstifond, 1945 (Tallinnas : Kommunist), 20 lahtist l. mapis : ill. ; 36 cm.
 • Mit L. Medvedeva: „Nõukogude maal ja graafika näituse juht“, Tallinn, 1945.
 • Adamson-Eric, pseud. Eesti rahva elu-olu : 20 graafilist lehte / teostanud Adamson-Eric, Boris Lukats, Henrik Vitsur ; toimetanud Jul. Genss. – Tallinn : Eesti NSV Kunstifond, 1945. – 20 lahtist l. mapis : ill. ; 36 cm.
 • Nõukogude maal ja graafika : näitusejuht / Punalipulise Balti Mere Laevastiku Poliitosakond, Kunstinäituste ja Väljapanekute Direktsioon ; [koostanud L. Medvedjeva, J. Genss]. – Tallinn : Punalipulise Balti Mere Laevastiku Poliitosakond, 1945. – 48 lk., 7. l. ill. : ill. ; 17 cm.
 • Julius Genss, Jaan Koort, Õhtuleht, 14 oktoober 1945.
 • Genss, J. Näitus “XIX sajandi Kunst” Riiklikus Kunstimuuseumis // Sirp ja Vasar. 1946. 23. nov.
 • Eesti kunsti materjale. / 1. osa, [1. kd], biograafilisi ja bibliograafilisi materjale : autorid, kunstnikud, arhitektid ja tarbekunstnikud : A – L / koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1947, XXVII, 363 l. ; 30 cm.
 • Eesti kunsti materjale. / 1. osa, [2. kd], biograafilisi ja bibliograafilisi materjale : autorid, kunstnikud, arhitektid ja tarbekunstnikud : M – Ü / koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1947, L. 362-758, XXVIII-XLII l. ; 30 cm.
 • Eesti kunsti materjale. / 2. osa, 1. [kd.], linnad ja alevid ning nende vaatamisväärsused / koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1947, [10], 394 l. ; 30 cm.
 • Eesti kunsti materjale. / 2. osa, 2. [kd.], kujutav-, tarbekunst ja arhitektuur, muuseumid, organisatsioonid, kunstikoolid / koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1947, [3], 5, 429 l. ; 30 cm.
 • Eesti kunsti materjale. A – G / 3. osa, 1. [kd.], Kunstnike leksikon : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1947, 447 l. eraldi pag. : ill. ; 30 cm.
 • Eesti kunsti materjale. H – K / 3. osa, 2. [kd.], Kunstnike leksikon : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1947, 15, 404-994 l. ; 30 cm.
 • Leningradi kunstniku A.V. Kaplun’i tööde näitus Tallinna Kunstihoones, oktoober 1947 / vastutav toimetaja Julius Genss, [Tallinn : Tallinna Kunstihoone], 1947, [4] lk. : ill.
 • Старый Таллинн и его достопримечательности / Юлий Генс ; [обложка: П. Лухтейн] ; Эстонское республиканкое отделение Художественного фонда СССР. – Таллинн : Художественный Фонд СССР, 1947. – 64, [5] lk., 4 l. ill. ; 22 cm.
 • Eesti kunsti materjale bibliograafilisi materjale, 16 Bände, Tallinn, 1935–1948:
  • Eesti kunsti materjale. kunstinäitused / 2. osa, 3. [kd.] : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1948, [2], 25, 324 l. ; 30 cm.
  • Eesti kunsti materjale. L – M / 3. osa, [3. kd.], Kunstnike leksikon : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1948, 10, 454 l. ; 30 cm.
  • Eesti kunsti materjale. N – R / 3. osa, [4. kd.], Kunstnike leksikon : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1948, 11, 474 l. ; 30 cm.
  • Eesti kunsti materjale. S – U / 3. osa, [5. kd.], Kunstnike leksikon : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1948, 12, 420 l. ; 30 cm.
  • Eesti kunsti materjale. V – Ü / 3. osa, [6. kd.], Kunstnike leksikon : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1948, [3], 6, 243 l. ; 30 cm.
  • Eesti kunsti materjale. H-J / 3.osa, Kunstnike leksikon : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n.], 1948, 15, 404-669 l.: ill.
  • Eesti kunsti materjale. K / 3.osa, Kunstnike leksikon : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n.], 1948, 670-994 l.: ill.
  • Eesti kunsti materjale. N-P / 3.osa, Kunstnike leksikon : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n.], 1948, 11, 272 lk.: ill.
  • Eesti kunsti materjale. R / 3.osa, Kunstnike leksikon : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n.], 1948, 273-474 lk.: ill.
 • Vana Tallinn ajaloolistes mälestusmärkides / koostanud Julius Genss. – Tallinn : Ilukirjandus ja Kunst, 1948. – 76 lk. : ill. ; 22 cm.
 • Kunstnik Roman Nymani teoste näitus : [kataloog] / Eesti Nõukogude Kunstnike Liit, Riiklik Kunstimuuseum, NSVL Kunstifondi Eesti Vabariiklik Osakond ; [eessõna: J. Genss ; kaas: R. Nyman]. – Tallinn : [Riiklik Kunstimuuseum], 1948. – [23] lk., 15 l. ill.
 • Vene realistlik maalikool “Peredvižnikud” / Julius Genss. – Tallinn : NSV Liidu Kunstifondi Eesti Vabariiklik Osakond, 1949 Kommunist : Tallinna Riiklik Tarbekunsti Instituut). – 94 lk. : ill. ; 28 cm.
 • Eesti kunsti materjale. lisa materjale kuni 1946. a. / [1. lisakd.] : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1950, 15, [5] l. ; 30 cm.
 • Eesti kunsti materjale. lisa materjale 1946. – 21. VII 1950. a. 1.-2. osa [juurde] / [2. lisakd.] : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1950, 279 l. eraldi pag. ; 30 cm.
 • Eesti kunsti materjale. lisa materjale kuni 20. VII 1950. a. [Kunstnike leksikon 3. osa juurde] / [3. lisakd.] : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1950, 7, 313 l. ; 30 cm.
 • Eesti kunsti materjale. Eesti tegelaste portreid kujutavas kunstis / [4. osa], 12. [kd.] : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n], 1950, 178 l. eraldi pag. ; 30 cm.
 • Eesti kunsti materjale. Eesti tegelaste portreid kujutavas kunstis / 14. kd. : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n.], 1950, 182 l.
 • Eesti kunsti materjale. Eesti tegelaste portreid kujutavas kunstis / XV : koostanud Julius Genss, Tallinn : [s.n.], 1950, [16], 225 lk.: ill.
 • „Заметки библиофила“ часть 2, Tallinn, лето 1953 – 1956
 • Eesti NSV raamatugraafika näituse kataloog : 18. sept. kuni 16. okt. 1954. a. / Eesti Nõukogude Kunstnike Liit, Eesti Riiklik Kirjastus, Eesti NSV Kultuuriministeeriumi Kunstide Peavalitsus ; eessõna: L. Genss ; kaas: R. Kaljo]. – Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1954. – 71 lk. : ill. ; 20 cm.
 • Алфавитный указатель писателей, драматургов, поэтов, литературоведов, критиков, переводчиков с библиографическим указателем их трудов за первое десятилетие советской власти в Эстонской ССР : 1940 – 21/VII 1950. [Том I, A - Laugaste] / составил Ю. Генс, Таллин : [б.и.], 1954, 279 l. ; 29 cm

Literatur

 • Осоргин М. „Библиофильская новинка“, „Последние новости“ (Париж), 1939, 1 июня;
 • F. Puksoo „Raamat ja tema sõbrad“. Tallinn, 1973.
 • Предисловие к публикации «Заметок библиофила», Ласунский О.Г,:
  - Альманах библиофила, Выпуск третий, М: Книга, 1976
  - Исследования и материалы, М: Книга, 1990.
 • „Eesti kunsti sidemed XX saj. algupoolelt“. Tallinn, 1978.
 • Сб.60; Ласунский О.Г. «Второе «я» Ю.Генса», Книга: Исследования и материалы. 1990.
 • Евреи в культуре Русского Зарубежья, Сост. М.Пархомовский. Иерусалим, 1993. Вып. 2
 • Инна Генс-Катанян. Дома и миражи. Нижний Новгород, изд-во ДЕКОМ, 2005, ISBN 5-89533-147-5.
 • „Kodud ja kujutelmad“, von Inna Gens, Tartu, Atlex, 2007, ISBN 978-9949-441-04-4.
 • Lepik Hanno: Julius Genss ja ekslibristika. Tallinn, 2009.
 • Verena Dohrn, Baltische Reise, F-M: S. Fischer Verlag, 1994. ISBN 3-10-015313-8.
 • Leo Gens: J. Genss – Investigator and Propagator of Jewish art. Jerusalem, 1994.
 • Mikhail Parkhomovsky: Russian-Jewish Diaspora (Historical Essays). Jerusalem, 2012, ISBN 978-965-90252-1-3.
 • Eerik Teder: “Julius Genss and bibliophiilia. Raamat on… II, Tallinn 2002 (in Estnisch)
 • Подкопаева И.В., Юлий Борисович Генс (1887-1957): судьба библиофила и его библиотеки, Опыт работы зональной научной библиотеки Воронежского университета, Воронеж, 2011. – 75 с.
 • Jutta Fleckenstein: Von ganz weit weg – Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, Hentrich und Hentrich Verlag Berlin, 2012, ISBN 978-3-942271-71-4.

Web Links:

http://yleksikon.blogspot.de/2015/09/julius-gens-genss.html

 

>>

Ermittlungen in Dorpat über den Verbleib der Bibliothek Gens

Stempel ERR

#61432592 Seite: 208

Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg
Für die besetzten Gebiete
Arbeitsgruppe Estland.

Reval, 9. Fabruar 1942

Betreff: Ermittlungen in Dorpat über den Verbleib der Bibliothek Gens

Anlässlich der gemeinsam mit Dr.Nerling unternommenen Fahrt nach Dorpat konnte ich hauptsächlich durch die Angaben des Universitätsdozenten Dr. Arriste folgende anscheinend endgültigen Feststellungen über den derzeitigen Verbleib der Bibliothek des Juden Genss machen:

Ermittlungen in Dorpat über den Verbleib der Bibliothek Gens s1

Ermittlungen in Dorpat über den Verbleib der Bibliothek Gens. Seite 1

Einen ersten Teil schenkte Genss vor seiner Abfahrt dem Estnischen Kunstmuseum in Reval. Diese Bestände sind uns seit längerem bekannt. Es handelt sich bei ihnen um allgemein kunstwissenschaftliche Bücher, Monographien zur westeuropäischen Kunst und einige wenige, teilweise allerdings sehr wichtige und seltene russische Monographien, z.B. das in Dorpat weder in der Universität noch im Kabinett vorhandene Werk von Lukomski über Petersburg.
Einen zweiten Teil sah Dr. Arriste am 20.11.41 im Hause des SD in Reval, Tönismägi in einem Raume gegenüber dem Zimmer von Herrn v. Huene. Die Bücher befinden sich aller Wahrscheinlichkeit noch heute dort. Nach Angabe von Mag. Arriste handelt es sich dabei hauptsächlich um französische Literatur und um einige wenige Bücher über Kunst.
Ein dritter Teil befand sich zu der gleichen Zeit im Hause des SD, Reval, Domberg, wo Dr. Arriste besondere Zeitschriften und anscheinend sehr wichtige kunsthistorische Schriften sah. Mit einigen unter dessen Büchern befindlichen Judaika, die nach Aussortierung durch Dr.Arriste nach Dorpat geschafft worden sind, sollen irrtümlich auch einige Werke anderen Inhalts (Schätzungswiee hundert) nach Dorpat gelangt sein.
Ein vierter Teil befand sich am 20.11.41 noch in der ehemalig Genss’schen Wohnung in Reval und war dort vom SD versiegelt. Dr. Arriste hat diese Bücher deshalb nicht gesehen, ist aber auf Grund seiner Kenntnis der ursprünglichen Bibliothek der Meinung, dass sich dort keine wichtigeren Bücher, sondern wahrscheinlich nur Broschüren und unvollständige Zeitschriften befanden. Ob dieser Teil, heute noch in der ehemalig Genss’schen Wohnung liegt, ist unbekannt.

Ermittlungen in Dorpat über den Verbleib der Bibliothek Gens. Seite 2

Ermittlungen in Dorpat über den Verbleib der Bibliothek Gens. Seite 2

In Dorpat befindet sich außer den oben genannten wenigen Büchern kein weiteres Material aus der Bibliothek Genss und Dr. Arriste hält auch eine Verschleppung nach Russland für unwahrscheinlich.
Nach diesen Feststellungen handelt es sich also bei allen Teilen nur noch um völlig unpolitisches Schrifttum, das für die Arbeit der Kunstsachbearbeiter des Einsatzstabes im estnischen und vor allem ingermannländisch-nordrussischen Raum von höchster Bedeutung ist, besonders da nach eingehenden Ermittlungen in Dorpat dieses Arbeitsmaterial weder in der Universitätsbibliothek noch im Kunsthistorischen Kabinett vorhanden ist. Es wäre deshalb sehr wünschenswert, wenn wenigstens alle auf diesen Raum bezüglichen kunstwissenschaftlichen Werke zu einer Ar- beitsbücherei des Einsatzstabes, die in Reval oder Dorpat errichtet und später einem diesbezüglichen Institut im Ostland zur Verfügung gestellt werden könnte, zusammengefasst würden.
Danach den Scheitern der gerade über die Bestände der Bibliothek mehrfach geführten örtlichen Verhandlungen in Reval keine Einigung mit dem SD getroffen werden konnte, wäre auf Grund vorliegender Feststellungen über den Verbleib der Bücher eine Klärung höheren Ortes in Berlin notwendig.

Reval, 9.Feburar 1942

>>

Julius Genss – Investigator and Propagator of Jewish Art

Julius Genss

Author: Leo Gens

Julius Genss (17.11.1887 – 03.02.1957) is known as investigator of Estonian, Baltic- German and Russian art, bibliographer, exlibrist and art collector. He was born at Tartu in a merchant’s family who had come from Vilnius. After finishing the high school at Tartu, he enrolled the local university, which he graduated from in 1911 as a lawyer.

Already in his early years he displayed interest in art, in his youth he practiced painting and for some time 1911 – 12 studied architecture in Munich. During the years of the World War I he lived in Moscow and St. Petersburg where he made close contacts with Russian artists – vanguardists, he got acquainted with Vladimir Mayakovsky. In 1918 J. Genss returned to Estonia where he first hold the post of a lawyer and later until the beginning of the World War II he was engaged in a Swedish forest company.

At the same time he acted as art historian and collector. In the years of Civil War 1918 – 20 J. Genss was active in the protection of art treasures and was one of the founders of the first Estonian school of fine arts “Pallas” and the art society by the same in 1919 name. In the beginning he hold the post of a lecturer on art history in the aforenamed school, In the ’20s and ’30s J. Genss published investigations about Baltic-German artists W. Timm1, T. Neff, O. Moller, wrote reviews, arranged art exhibitions and published in small editions at his own expense unique bibliophilical works on art. In 1940 appeared the first volume of the catalogue of his library, lavishly illustrated, which, among others, included the list of Judaic department. By the time of the outbreak of World War II his library contained about 10.000 works on art among them incunabula and plenty of French books illustrated with the 18th century engravings in original. His collection also comprised many paintings by Estonian, Baltic-German, Russian artists and old masters, icons, about 5000 graphic sheets, 3000 bookplates, many objects of applied art, among them Japanese ivories, Chinese ceramics, etc. After his evacuation to Tashkent in 1941, the collection, left without care, was carried off. The books fell into the so-called Rosenberg’s headquarters, from where they were carried to Germany. Then, as trophies of the Soviet troops, they reached Byelorussia into the library of the Minsk Academy of Sciences; they were not returned to the owner. The collection of bookplates went to the storages of Rosenberg’s headquarters, where they were used as fuel by an uncultured charwoman. The remaining bookplates were re turned to the owner who handed them over to the National Library.

During the post-war years Julius Genss acted as art historian and critic. He compiled in manuscript a unique bibliographical work in many volumes “Materials on Estonian Art”. Similar work was compiled by him in Tashkent on Uzbek art, while he was holding the post of a bibliographer in the local library. His last years were full of tragic. Being groundlessly convicted during the period of Stalin personality cult, Julius Genss was put to prison, from where he was released when he was seriously ill, and he died in 1957.

The domains of Julius Genss’ interests were Estonian, Baltic-German and Russian art. The research and popularization of Jewish art, however, makes up an essential part in his creative biography. Simultaneously he was active in Jewish cultural self–autonomy. His interest in Jewish art sprang up at the beginning of the ‘20s. In the 2nd volume of his reminiscences, written in Russian “Заметки библиофила²“ (Notes of a Bibliophile) 1952. (Russian manuscript is now in possession of the reader) in the chapter “В поисках Синей птицы” (about Jewish art) he describes the beginning and process of his work as investigator and propagator of Jewish art. Unfortunately he wrote his memoirs being ill, and his personal archives having been lost during the years of the war. His reminiscences are influenced by the mentality of the period, and ruling ideology, which unwillingly affected their character.

According to Julius Genss his first real contacts with Jewish art fell to the year 1921, when he in Berlin met Jewish art collectors and bibliophils from the society “Soncino”, which he also joined. At the same time he became acquainted with the Jewish material culture, cultish, religious and secular decorative art, illuminated manuscripts. The impressions received from Western Europe on assimilated Jewish milieu convinced Julius Genss that one must search for the Jewish art in the countries of Eastern Europe, where the Jews lived as a compact whole, where they had retained their traditional milieu, customs and sense of life.

He absorbs into respective literature being deeply impressed by album on Jewish ornament, compiled by the Russian art critic V. Stassov, by facsimiles on medieval Jewish manuscripts, issued in Germany. Regular studies took him to Lithuania, Poland, Czechoslovakia and Soviet Russia. In Vilnius he visited the museum of Jewish art, founded by the writer An-Sky, which in the ‘20s was in an extremely bad condition, likewise many other museums containing collections of Jewish art. Julius Genss writes in his memoirs, “When examining the exhibits in Warsaw museum I asked the attendant about the number of visitors during a month. The answer was that within .the last three months I was the first one.” Many an interesting works of art complemented his art collection. In Vilnius had survived “dem Gaons Stibl”; it was in deplorable condition and Julius Genss succeeded in getting hold of the 17th century copper chandelier of “Gaon”, which hung in his study until the summer of 1941. He always had his “Leica” with him and he took thousands of photographs in the depositories of museums, synagogues, graveyards, where he recorded lavishly ornamented old tombstones. His photo archives got also lost in the war years.
In his memoirs Julius Genes tells us about the fate of an album dedicated to Jewish ornament, compiled by An-Sky. An-Sky worked together with two assistants, who were occupied with reproducing ornaments, one of them being the future prominent Jewish graphic artist Salomon Judovin. In 1916 An-Sky sent the album to art historian Abram Efros in Moscow that the latter would write a foreword. But due to the war and revolution the album was not published. Julius Genss saw its advance copy at Tashkent in the hands of Efros during his evacuation.
In Vilnius Julius Genss made closer contacts with “J V O” and with the museum associated with it. He participated in the “J V O” congresses (among them in Paris) and in their undertakings. He dedicated to the society and presented it with the whole edition of the book “xxx” (“Jewish periodicals in Russia”), the basic text of which was written by the Russian- Estonian bibliographer Udo Ivask (1878 – 1922) and which was published at his own expense. It includes a detailed list of periodicals issued in Tsarist Russia. The foreword was written by Julius Genss.

Being deeply absorbed into the historical Jewish culture, Julius Genss came up with the idea to carry out in cooperation with the outstanding Estonian painter and graphic artist Ado Vabbe (1892 – 1961) a scroll illustrated with miniatures. The idea was put into practice in 1932. The scroll is dedicated to the Song of Songs (Shir HaShirim). The Hebrew text together with decorative initials and vignettes was executed by Julius Genss himself, who made excellent use of artistic possibilities offered by the hand shrift. The illustrations in tempera were carried out by Ado Vabbe, who skilfully associated the text with variously shaped miniatures. They include pages, which rhythmically organize the scroll. The smaller miniatures either make up a frame to the text or arrange it, avoiding, thus, monotony. The scroll is placed into a wooden case, which is decorated with motifs of Jewish ornament, carved by Ado Vabbe. Avoiding stylization in “national manner” Ado Vabbe did not make an attempt to imitate medieval Jewish miniatures, preferring mainly to be based on Renaissance art, gaining this way a great emotional effect. Some miniatures are carried out in picturesque manner, while the others are in real graphical manner. A whole range from these illustrations have been issued in Estonian art publications. The scroll itself is in the possession of the reader. “Shir Hashirim” is worth of publishing as facsimile and the Center for Jewish Art could probably take interest in it.

Julius Genss propagated eagerly Jewish art. He made slides from his photographs, having them more than a thousand (they all got lost during war time). In February 1934 the exhibition “Jewish Art in Print and Picture” was arranged at Tartu on the initiative of Julius Genss and by the Tartu association “Society of Friends of the Jewish Scientific Institute, Estonia”, which studied Jewish literature and history, The main stress was laid on applied art, while contemporary fine art was represented only by single samples. Julius Genss writes in his memoirs, “It is beyond doubt that Jewish art existed in ancient and medieval times. It is proved by all everyday and material culture. I delivered lectures on it, slides on the screen testify it … It was necessary to prove the existence of Jewish art in our times. I myself had no doubts in it… In the course of years my library has been supplemented by a big Jewish department, which contained about 400 items. There were graphic albums, prints began to come in. The Production by S. Judovin was entirely represented”. Julius Genss continues, “… to prove the existence of contemporary Jewish art is possible only by a relevant exhibition. I started the organizing work”. As Julius Genss states in his reminiscences, he omitted painting because the transportation of paintings being expensive, and the artists would hardly have agreed to lend their valuable originals. Because of this, he decided in favour of graphics. Julius Genss began correspondence with artists, whereas he did not know them personally. But there were no refusals. This interesting correspondence got also lost during the years of the last war. Several hundred graphics sheets arrived. Julius Genss himself made passepartouts for them. Since the exhibition was to be a travelling one, all the exhibits went, according to Julius Genss, into two suitcases.

Juudi graafika. Katalog. Julius Genss

Juudi graafika, Katalog, 1938

1938,

The exhibition was held at Tartu and in Tallinn in April and May in 1938, and in 1939 in Riga. It was not taken to other places because Julius Genss did not want to take any risk of losing the valuable collection due to the World War II , which had just broken out. Under war conditions Julius Genss failed to return the graphic sheets to the artists, and the exposition remained in his apartment when he evacuated to the rear. Yet, by a lucky chance, it partially survived. Julius Genss writes about it in his memoirs the following: “Having returned from evacuation I, after a few weeks, received a letter from unknown to me a professor of Tartu University. The latter said that having learned about my coming back, he wanted to let me know that he had retained about 50 of my books and an album on Jewish graphics. In fact he had to work at Rosenberg’s headquarters, where part of the robbed treasures had been carried, and during his each visit he took along with him some books of my collection. Now he was asking me to take the books. About 15 of them were on Jewish art and the album included most prints of my collection of Jewish graphics. The professor was probably misled by the title of the album, which was “Viiralt”.

Eduard Viiralt (1898 – 1954) is the greatest Estonian graphic artist of world standard and his sheets were highly priced. Julius Genss possessed a big collection of his engravings. He continues, “To the professor’s sorrow, the sheets by Viiralt had been removed and replaced by Jewish graphics.” In such a way the exhibition of Jewish graphics was preserved. Julius Genss presented his guests and acquaintances on their festive occasions with some sheets, some of them were missing from the beginning and because of that the collection is incomplete. Now it is in the possession of Julius Genss daughter in Moscow.

Now let’s dwell on the exposition. In this connection Julius Genss writes in his memoirs: “Most numerously were represented the Polish artists, whose works I received from Paris, Warsaw and Vilnius. From USA arrived the works of eleven artists. The most prominent German graphic artist Herman Struck sent exhibits from Tel-Aviv, the most famous among them being the portrait of Albert Einstein executed in etching. From the artists of the Soviet Union the best represented was Salomon Judovin. The Vilnius Art School sent works by pupils. Kolnik delighted us with his engravings and illustrations to the fables by the Rumanian origin writer Steinberg. From old masters were represented Israel’s, Lieberman, but their works had little Jewish in them. Altman displayed Jewish ornaments …”

It is interesting to follow Julius Genss’ discussions about the exhibition: “The show was convincing, there could be no doubt it that we had to deal with the exhibition of Jewish art, it was national both in content and form.

This art could not come into being in the 19th century…. When at the beginning of the 20th century the Jewish artists who had come from “the Pall of Settlement” displayed interest and desire to create their own national art, they turned to the folk art of previous centuries. The foundation was partially laid by the aforenamed An-Sky. They started by copying the survived relics. The basic materials were ornaments on tombstones, wooden carvings, Hanukah lamps, paintings on synagogues, illuminated manuscripts.
The artists specifically modernized the distinctive Jewish attributes (Altman, Judovin), sometimes going to the extremes (Ryback), at times developing into a grotesque (Adler). The works are against the background of “Shtetl”, winding roads, slanting houses, and “Shalom Aleichem” figures inhabiting them. The content is sometimes conveyed in a little exalted or naive manner (Mart Chagall), at times it is vulgarized by an empty gesticulation (Issachar ber Ryback, album “Dos Shtetl”). Many poorly talented artists vulgarized Jewish art. I like Chagall because I respect the sincerity of his production, I am fond of the realism of Judovin and Zylberberg (Zber). I consider the painting by Israels, depicting an old man at the threshold a masterpiece of Jewish art. I highly appreciate Friedländer who has come from Riga and is now working in America, and some others. And how many of them are still unknown to my …

Jewish art burst into blossom as unexpectedly as it faded away. Flames are still glowing, but for how long? This art gave the Jews, a whole range of paintings and graphic sheets, which have not lost their vigour. It was born in “the Pall of Settlement”, in Jewish ghettos, everywhere, where the Jews lived as a compact society. A Jewish writer and composer drew inspiration from there, and a playwright and an artist found their subjects there.

There is no “Pall of Settlement”, no ghettos any more. Millions were killed by fascists, and the Jewish art, feeding on ghetto, the Jewish nation was to disappear.

The state of Israel remains. But Israel is the same Europe… It is an attempt for equalization in everything, have its own army, its own ministers, own parliament, to be similar to other nations. It is normal, the Jews are not a second-rate nation in their own state. But to expect the rebirth of Jewish art from there is useless. It will be Jewish art, as it is French art in France, as it is Estonian art in Estonia.”
These thoughts were written down in 1952, in a typical situation of this period of time, which, surely deepened the pessimistic mood, considering the merciless discrimination of Jewish culture in the Soviet Union in these years.

It is interesting to get acquainted with the attitude of the local Estonian art critic to the exhibition. At Tartu professor Sten Karling (1906 – 1987), the well-known Swedish art historian, who in the ‘30s headed the speciality of art history at Tartu University, wrote about the Jewish graphic art exhibition, held at the premises of art school “Pallas”. In his short review in the local paper “Postimees” (Postman) he made an attempt to derive Jewish art from ancient East traditions, which he opposed to the solid and balanced classical Greek art. He writes, “… expressiveness, be it based on religious thought or feeling has greater Importance for it (Jewish art L.G.) than strict outer casing limited to form. One needs only to remind the Syrian paintings from early Christian era, where visional colouring has set its stamp upon it, to realize this essential contradiction between these two cognitions. And this is just this art charged with inner tension, not a harmonious way of analyzing held in check, which is predominating in the development of later generations.” In his writings Karling brings forth the self-portrait by Mark Chagall, but special attention is paid to two graphic artists Artur Kolnik and Fiszel Zylberberg (Zber). According to Karling Zylberberg proceeds from the traditions of Polish art, especially from W. Skoczilas, and finally forms his manner in Paris. By the way, the Estonian National Museum, situated at Tartu, acquired from the exhibition only the woodcut “Notre Dame de Paris” (reproduced in the catalogue of the exhibition). Karling says that “the elaboration of Zylberberg’s shapes and tone paintings make an impression by its technical mastership. From other artists Karling mentions Andre Rubinrot, coming from Poland.

An interesting review on the exhibition, held in Tallinn, is written by an outstanding art critic Hanno Kompus (1890-1974), which should be closely dealt with because it reveals the attitude of a highly erudited Estonian intellectual with wide mental outlook towards Jewish art.

In the beginning of his writing {published in local paper “Päevaleht” (Daily Newspaper)) Kompus confesses, “A bit sceptically I mount the steps in a house in Karja Street, where the Jewish Society is situated, and an exhibition titled “Jewish Graphic Art” was opened on Saturday…. Just now – already Jewish graphics.. now that the Jews still belong to various cultures, to which they, true enough, have in the course of times given valuable contribution. Isn’t it a bit too early? I still feel scepticism when stepping over the threshold; the authors are the Jews, well, they can depict the Jews and Jewish milieu very well, but is the way of depicting, the style, where is the climate of this or other country, in art we say, art climate, is this Jewish? And, surely, this is important, this is essential.” Yet Kompus begins to distinguish this “Jewish” which he did not expect to find at the exhibition. He writes, “It is surprising that on closer and longer examination the familiar features begin to reveal in these individual colourings or let us say, odour of cognition. You can smell and feel it, but it is not easy to put it into words because in its essence it is not simple and homogeneous.

Shir Hashirim

Shir Hashirim

First, there is a noticeable tendency towards technical skill. The sense of virtuosity is typical of the Jews in other spheres as well. A lot of violin and piano virtuosos are the Jews. Moreover, it seems to me that very many artists are striving for elegance or better to say, for chic. Let us recall that the smartest ladies in our streets are the Jewish ladies. Even there, where an artist, such as Lichtenstein or Pacanovska on purpose keep away from elegant lines, avoid smuck in order to, by a certain roughness, or as if with some inaptness instill primitive immediate influence, even there the artists remain elegant. We do not see any calmness, simple lyrics or self-contained meditation or dreaming. No, we can say that all these sheets seek to exert influence, to suggest, to tell, to make an affect! They presume a spectator, and are eager to draw his attention to themselves, they are artistic.

This all does not mean that they lack feeling. But, and it seems to he very characteristic of them, as soon as a Jewish artist is captured by feelings, he turns them into an irony or grotesque.” In this connection Kompus mentions J. Schor and maintains that Kolnik is also ironical in his each sheet”. He goes on, “This irony seems to be a typical feature penetrating everywhere. Is it due to the paradoxical situation of the Jews as a nation? Is it genuine Jewish?

If we consider the Old Testament the genuine Jewish, and usually it is so, then one must admit that we do not find this at the present exhibition. The times of the Old Testament have gone for good, and do many Jews still use the Hebrew for communication?” Here Kompus maintains the position of the ‘20s. Now we know that the Hebrew is the official language in Israel and it has really become the language of communication. Kompus continues, “These artists here at the exhibition – they, at any rate, speak Yiddish”. In this respect Kompus is right. “And if they don’t speak Yiddish, but German, Polish, French or English, then still with an accent, and if not with an accent, but a good language, then, however, in their sentence, in their way et speaking there is some search for an effect, for ironical wittiness, for chic. The international artists from overseas and abroad have met in Tallinn, and they turn out to be a Jewish company. The exhibition really displays Jewish graphics”.

Kompus, like Karling brings forth Kolnik and Zylberberg, as well as Judovin, whom he places close to Russian modern wood carving school (Kravchenko). The expressionists are not appreciated by Kompus. It is understandable because expressionist tendencies were strong in Estonia in the ‘20s but in the ’30s realistic trends became deeper, and Kompus, whose aesthetical views changed considerably, is in sympathy with the artists in whose production predominates realism.

Julius Genss underwent the same evolution. Benn, for instance, did not attract him, but at the same time he ordered a bookplate for the books in his library dealing with Jewish art, from Zylberberg. Turning over the leaves of the catalogue of the exhibition (Jewish Graphic Art, Tartu-Tallinn, April-May, 1938) we find that most numerously are represented Zylberberg by 33 and Kolnik by 20 works of art. The exposition was enriched by the expressionistic linocuts by Benn, stylish etchings by J. Adler and J. Lichtenstein, popular woodcuts by J. Friedländer and J. Schor, elegant Parisian-like sheets by F, Pacanovska and emotional engravings by A. Rubinrot.

Limited time does not allow the speaker to analyse the works of the exhibition in detail, but it is clear that the exhibition gives rather comprehensive survey about the Jewish graphic art at the end of the ‘30s.

In the post-war years Julius Genss did not deal with the problems of Jewish art any longer. He somehow became indifferent to this problem, which in the pre-war period had been the essence of his life. This is also explained by the fact why he, without regret, presented his friends and acquaintances with the works of his collection, among them with those from the portfolio of Jewish graphics.

As an art historian, Julius Genss was not very strong theorist, but, however, he was a man, who deeply appreciated art and understood it. He could with a passion typical of a collector, chase for a piece of art, which he had taken to, until it in the end found its way to_ his collection. He had a specific instinct to detect a rare book or a unique work of art in a place, where others indifferently passed by. He rummaged in the collections of the Baltic-German landowners, who as a result of the land reform in the beginning of the ‘20s were in need of money, forced to part with their collections. From there the valuable books and works of art reached on the shelves and walls of Julius Genss’ apartment. Often he had no time for his family, he was either at his writing desk or in the dark-room developing a film from a foreign trip. Most of these valuables have got lost, some scraps are preserved in the collections of his children, the son and the daughter. But the activities of Julius Genss have not sunk into oblivion. Lately, the bibliographical publications of Russia (“Soviet Bibliography”, Book. Investigations and Materials, etc.) have issued passages about his memoirs dealing with his activity as an art historian and collector. His bibliographical work “Materials on Estonian Art” is an indispensable source for local art historians.
Allow me to conclude my report with this optimistic note.

1 Briefe Wilhelm Timm’s an seinen Vater aus den Jahren 1841-1846. Eingeleitet und herausgegeben von Julius Genss. Tartu-Dorpat 1931. 170 S.,Ill.
² Генс Ю.Б. Заметки библиофила. Часть вторая. Таллинн, 1952(1953). Архив автора.

>>

Die Welt des Bibliophilen und Kunstsammlers

Julius Genss

Authorin: Olena Balun

Am 11. Juli wird im Jüdischen Museum München der zweite Teil der Wechselausstellung Juden 45/90 unter dem Titel Von ganz weit weg – Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion eröffnet, in welcher ein beträchtlicher Teil dem Sammler, Bibliophilen und Kunsthistoriker Julius Genss gewidmet ist.

Julius Genss wurde 1887 in Jurjew (heute Tartu) geboren. Als Anwalt hatte er keine Zuneigung zu seinem Beruf und fing 1912 an Architektur an der technischen Universität in München zu studieren. Das Studium musste aus gesundheitlichen Gründen zwar unterbrochen werden, das Kunstleben in München, dem damals wichtigsten Zentrum der grafischen Kunst in Europa, prägte ihn stark. Dem Studium in München folgte ein längerer Aufenthalt in Moskau und eine enge Bekanntschaft mit der Avantgarde. Mit gesammelten Erfahrungen kehrte Genss 1918 nach Tartu zurück, wo er ins rege kulturelle Leben der Stadt eintauchte. Er hielt Vorlesungen an der Tartuer Kunstschule, engagierte sich für jüdische Kulturautonomie Estlands, war aktiver Mitglied von Pallas, der estnischen Gesellschaft der Künstler und Literaten.

Bis 1939 gelang es ihm eine der größten Kunstbibliotheken im baltischen Raum zusammenzutragen sowie eine große Kunstsammlung, deren größte

Abteilungen der estnischen, russischen und der jüdischen Kunst gewidmet waren.

Den Wunsch zeitgenössische jüdische Kunst zu sammeln entdeckte er im Laufe der Vorbereitung eines wichtigen Projekts in seinem Leben, der Wanderausstellung moderner jüdischer Grafik. Er setzte sich zum Ziel das Interesse der Öffentlichkeit an zeitgenössischer jüdischer Kunst zu wecken und konnte die Ausstellung Jüdische Grafik 1938/39 mit Erfolg in Tallinn, Tartu und Riga präsentieren. Der zweite Weltkrieg hinderte weitere Realisierung dieses Projektes.

1940 musste Julius Genss mit Familie in Evakuierung gehen, seine Bibliothek und Kunstsammlung wurde durch den Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg beschlagnahmt. Nach dem Krieg wurde die Sammlung ihrem Besitzer nicht zurückerstattet, sondern zwischen den einzelnen Institutionen der Sowjetunion aufgeteilt. Durch einen glücklichen Zufall bekam er jedoch einen Teil der grafischen Werke zurück, die 1938/39 in der Ausstellung Jüdische Grafik präsentiert wurden. Mit Hilfe dieses Materials rekonstruiert Jüdisches Museum die von Genss konzipierte Ausstellung Jüdische Grafik, wobei dem Betrachter neben den geretteten Kunstwerken auch die Verluste vor Augen geführt werden.

Neben der Grafik werden einzelne Raritäten der Sammlung Genss präsentiert, wie das Faksimile der Darmstädter Haggada und die Hohelied-Rolle mit Illustrationen von Ado Vabbe unter Mitarbeit von Julius Genss.

Außerdem erlaubt die Ausstellung einen Einblick in die private und berufliche Welt des Bibliophilen und Kunstsammlers.

Olena Balun

>>

Ausstellung: Juden 45/90

Bei Ausstellung "Juden 45/90" mit "Judische Grafik" aus "Judaica-Sammlung" von Julius Genss. На выставке "Евреи 45/90" с выставке "Еврейская графика" из "собрания иудаики" Юлиуса Генса. Мюнхчен. Январь 2013 г.

Jüdische Museum München

Ausstellung: Juden 45/90 “Von ganz weit weg – Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion
11. Juli 2012 bis 27. Januar 2013

Zitat aus Ausstellungsflayer:

… Fragmente der Sammlung von Julius Genss (1887-1957) aus Tartu, der vor dem Zweiten Weltkrieg zu den bedeutendsten Sammlerpersönlichkeiten Estlands gehörte. Seine Enkeltochter Julia Gens war 1991 mit ihrem Ehemann noch mit einem Touristenvisum nach Berlin und später nach München gekommen. Sie hatte wenige Fragmente der von den Nationalsozialisten zerstörten Kunstbibliothek und Kunstsammlung ihres Großvaters in ihrem Besitz halten und mit nach Deutschland bringen können.

Zitat aus Artickel “Julius Genss, Sammler aus Leidenschaft” (DW)
…Der Besitzer wurde enteignet, die Schöpfer der Kunstwerke sind vergessen – die Fragmente einer Sammlung jüdischer Grafiken werden jetzt in München gezeigt..
Und weiter: “Seine Judaica-Sammlung wurde immer größer, 1938/39 organisierte er eine Wanderausstellung, die in Tartu, Tallinn und Riga präsentiert wurde: “Ich wollte die Existenz moderner jüdischer Kunst beweisen”, schrieb er später in seinen Memoiren.
Künstler aus Paris, Warschau, Vilnius, sogar aus Israel und der Sowjetunion schickten ihm auf seine Bitte Druckgrafiken und Illustrationen zu. 211 Blätter kamen so zusammen. Ein Ausstellungskatalog wurde herausgegeben – in estnisch und in jiddischer Sprache, damals unter den Juden Osteuropas das gängige Idiom. Marc Chagall und Lyonel Feininger hatten Grafiken beigesteuert, Künstler, die heute weltberühmt sind. Aber die Namen der anderen Beteiligten kennen nur noch wenige. Manche, wie Nathan Altman oder Zygmunt Dobrzycki, haben den Holocaust überlebt. Von anderen, wie Necha Gelbersanska, Julius Kroll, Isaak Schorr konnten Daten nicht ermittelt werden. Fani Lewowna-Frydman wurde in Krakau ermordet, Fiszel Zylberberg in Auschwitz. Und von dem Konvolut sind noch ganze 35 Grafiken vorhanden.

Julius Genss Kabinet (2 x oben) und Darmstädter Haggadah (unten)) Эскизы кабинета Юлиуса Генс (автор: Бетта Пунга) и Дармштадская Хаггада

Julius Genss Kabinet (2 x oben) und Darmstädter Haggadah (unten))
Эскизы кабинета Юлиуса Генс (автор: Бетта Пунга) и Дармштадская Хаггада

Zitat aus Artickle “Als »die Russen« kamen” (Jüdische Allgeneine)
“… Diese Inszenierung wird umgeben von Grafiken, einem kostbaren Faksimile der Darmstädter Haggada von 1430 und einer wertvollen Schriftrolle mit dem Hohelied Salomos, Anfang der 30er-Jahre in Tallinn entstanden. Diese Exponate gehörten einst Julius Genss (1887-1957), der vor 1940 einer der wichtigsten Judaicasammler in Estland war. Seiner Enkelin, 1991 mit einem Touristenvisum nach Deutschland gekommen und heute in München ansässig, gelang es, Reste der einst riesigen, von den Nazis geraubten und zerrissenen Kunstbibliothek auszuführen. Passend klingt die Ausstellung aus mit einem Videointerview der eloquenten Tochter von Julius Genss.”

Zitat aus Artickle “Das Nichts in der Vitrine” (Süddeutsche Zeitung)“Was Julius Genss einst zusammengetragen hatte an Kunstwerken, lässt sich heute nur erahnen. Der Einsatzstab Alfred Rosenberg hat ihm die 12 000 Bände umfassende Kunstbibliothek geraubt und nach Berlin entführt. Die Mappen mit Originalen und Zeichnungen von Lilien, Chagall und Zeitgenossen flogen ins Feuer. Nur eine wurde vor der Zerstörung bewahrt. Unter den geretteten Blättern jüdischer Künstler befindet sich auch eine Rolle illuminierter Illustrationen des Hohen Liedes mit edlem Elfenbeingriff, die im Original insgesamt sechs Meter lang war.”

Zitat aus Artickle “Mit dem Geigerzähler in die neue Heimat” (Neuen Zürcher Zeitung)
“Ein Glanzstück der Münchner Ausstellung ist eine Sammlung des jüdisch-estnischen Sammlers Julius Genss. Der begeisterte Kunstliebhaber hatte 1938/39 die Wanderausstellung «Jüdische Grafik» organisiert, zu der hochkarätige Künstler wie Marc Chagall, El Lissitzky und Ludwig Meidner Beiträge geliefert hatten. 1941 wurde die Sammlung vom «Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg» beschlagnahmt, der in Osteuropa systematisch jüdische Kulturschätze plünderte. Nur durch das Engagement eines Einzelnen sind drei Dutzend Blätter dieser Sammlung erhalten geblieben und mit der Enkeltochter Julia Genss nach München gekommen.

 

>>

Interview zur Ausstellung

Юлия Генс на выставке еврейской Графики из собрания иудаики Юлиуса Генса. Мюнхен. Январь 2013 г. Julia Gens bei Ausstelung Judaika Sammlung von Ülius Genss. München. Januar 2013.

Autor: Julia Gens

Interview zur Ausstellung“Judaica Sammlung von Julius Genss”

Schir Haschirim (Hohelied)

Ich erinnere mich, dass das Hohelied immer in unserer Familie war. Es kam sehr selten vor, dass mein Vater diese Rolle, die fast sechs Meter lang ist, aus dem Schrank holte. Sie wurde nur Leuten gezeigt, die dieses Kunstwerk richtig schätzen konnten. Obwohl Ado Vabbe zu den bedeutendsten Künstlern Estlands gehört, wurde das von ihm illustrierte Antibiotics Hohelied nie ausgestellt.
Während meiner Arbeit, ale Restauratorin im staatlichen Restaurierungszentrum „Kanut“ in Tallinn habe ich unter der Leitung eines Lederrestaurators die Rolle restauriert.

Schir Haschirim (Hohelied), gestaltet von Julius Genss und Ado Vabbe Tartu, 1932
Tempera am Pergament, Holz, Elfenbein, 527 cm x 52,5 cm

Erinnerung

Alle Baltischen Republiken, besonders Estland, waren sehr europäisch orientiert. Ich wuchs in einer Atmosphäre von Kunst, Literatur und klassischer Musik auf. Durch finnische Fernsehprogramme, die wir in Tallinn anschauen konnten, machte mich mein Vater mit den besten Filmen der Kinogeschichte bekannt. Das besondere Haus von Lilja Brik, wo bis zum heutigen Tag meine Tante Dr. Inna Gens−Katanjan, Kunsthistorikerin und Expertin für japanisches Kino, in Moskau lebt, war für alle Intellektuelle, auch aus dem Ausland, immer offen. Dazu zählten Personen wie Wladimir Majakowsky, Alexander Rodchenko, Sergei Paradschanow, Andrei Tarkowski, Maya Plisetskaya, Yves Saint Laurent, Paul Robeson, die Schwester von Lilja Brik Elsa Triolet und ihr Mann Louis Aragon.

Identität

Ich bin in Tallinn in einer jüdischen Familie geboren. Mein Großvater Julius Genss war ein berühmter Kunst- und Büchersammler, ein bedeutender Experte der Kunstgeschichte. Mein Vater Dr. Leo Gens war Professor der Kunstgeschichte an der Kunstakademie in Tallinn. Ich studierte zuerst Restaurierung in Moskau und nach meinem Diplomabschluss studierte ich Kunstgeschichte an der Kunstakademie in Leningrad [heutiges St. Petersburg]. Ab 1982 arbeitete ich als Diplom- Restauratorin in Tallinn und bis zum heutigen Tag als freiberufliche Restauratorin in München.
Mein Vater, sowie mein Großvater waren überzeugte Atheisten. Es heißt aber nicht, dass wir uns nicht als Juden gefühlt haben. Allerdings spielte Antisemitismus in unserem Alltag immer eine große Rolle. Da mein Großvater und Vater zwei bedeutende Figuren in der Kunstgeschichte Estlands waren, gehörten wir zu den so genannten “anerkannten Juden”. Jüdisch zu sein bedeutete für mich nichts Religiöses, sondern etwas Kulturelles: Musik, Literatur, Kunst und Mentalität.

Auswanderung

Der Entschluss auszuwandern kam von meinem Mann. Er wollte immer weg aus der Sowjetunion. Aus den Fernsehnachrichten haben wir zufällig über das Programm für Bürger mit jüdischer Herkunft [Kontingengtflüchtlingsgesetz] in Deutschland erfahren. Im Februar 1991 kamen wir mit einem Touristenvisum nach Berlin. Das erste Jahr, das wir im Wohnheim verbrachten, hinterließ bei mir keine schönen Erinnerungen.
In Berlin habe ich mein Studium der Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin fortgesetzt. Mein Mann suchte als IT-Fachmann vergeblich nach einer Arbeit in Berlin. 1993 bewarb er sich für eine Stelle in München, bekam eine Zusage und ging zuerst alleine hin. Ein Jahr später zog unsere ganze Familie nach München um. Meine Integration verdanke ich meinen Kollegen aus dem Restaurierungsatelier von Thomas Schoeller und unseren Freunden.

Estland – meine Heimat

Ich persönlich war mit meinem Leben in Estland sehr zufrieden, aber ich konnte den Wunsch meines Mannes nicht ignorieren. Nach zwanzig Jahren in Deutschland kann ich mir mein Leben in Tallinn nicht mehr vorstellen. Trotzdem bleibt Estland meine Heimat. Auf dem jüdischen Friedhof liegen meine Eltern und Großeltern und ich besuche gerne meine Verwandten und Freunde. Ich fühle mich mit der Natur an der Ostseeküste sehr verbunden. Mich interessiert immer, was in Estland passiert.
Es ist aber traurig zu erfahren, dass die jungen Menschen in Estland sich ihre Zukunft eher im Ausland vorstellen, als in ihrer Heimat.

>>
 

E-mail: info@restaurator-muenchen.com Restaurator in München©1999 Telefon: +49 176 3101 6663